Inspiro Management

Välkommen till Inspiro Management

Inspiro Management är ett konsultföretag som arbetar med ledarskap- och företagsutveckling.

Passionen och drivkraften är att aktivt och engagerat stödja, hjälpa och se sina Kunder lyckas att nå sina erhållna visioner och uppsatta mål samt där behov finns att få lönsam tillväxt.

”Visionärer som finner den röda tråden i Varumärke, ledarskap, strategi, kommunikation och relationer är de som får positiva resultat och effekt som genererar mervärde för såväl *individ *team *organisationer och *nation.”

Erika Vänngård

Erika Vänngård
Vd har Ordet